Kiinteistöalan
asiantuntijuutta jo
vuodesta 1989.

Majaniemen Kiinteistöt perustettiin hallinnoimaan Mauno Tolosen perheen kiinteistösijoituksia. Vuosien aikana toimintaa on laajennettu erilaisille kiinteistö- ja rakennusalan sektoreille ja osaaminen on karttunut laaja-alaisesti. Kaikkea tekemistä ovat ohjanneet vahvat arvot: rehellisyys, käytännöllisyys ja innovatiivisuus. Näiden peruspilarien tukemana olemme auttaneet asiakkaitamme menestymään jo yli 30 vuotta.

Kalle Salo

Reetta-Maria Tolonen-Salo

Historiaa

1985

1985

Rakennustoimisto M.Tolonen myydään YIT:lle ja Tolosen perhe perustaa kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiöitä.

1989

Majaniemen Kiinteistöt Oy perustetaan hallinnoimaan Tolosen perheen yhtiöitä.

1989

1990

1990-luvun alku

Palveluita laajennettiin tarjoamalla isännöinti- ja hallintopalveluita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

1990-luvun loppupuoli

Kiinteistökehityspalveluita alettiin tarjota ulkopuolisille asiakkaille.

1990

2004

2004

Reetta-Maria sai kiinnostavan tarjouksen OP-ryhmältä ja siirtyi kehittämään osaamistaan kiinteistövälitysalalle. Yhtiön toimintaa kevennettiin ja Kalle tuli osa-aikaisesti ylläpitämään Tolosen perheen yhtiöiden hallinnointia.

2014

Reetta palasi yhtiön palvelukseen ja toiminta aktivoitui kiinteistökehityshankkeissa ja palvelutarjonta laajeni kiinteistöjen arvonmäärityksiin.

2014

2010

2000-luvun loppu ja 2010-luvun alku

Kalle jatkoi perinteitä ja alkoi opiskella rakennusmestariksi. Valmistuttuaan matka johti YIT Rakennus Oy:n palvelukseen.

2021

Kalle palasi yhtiön palvelukseen mukanaan osaamisensa rakennusalalta ja kunnallisen vuokrataloyhtiön kunnossapitopäällikön tehtävistä. Palvelut laajenivat kiinteistöjohtamisen ja rakentamisen konsulttipalveluihin.

2021

2022

2022

Kallesta yrittäjä Reetan rinnalle ja yritysilmeen ja yrityksen strategian päivitystyö aloitettiin.

Nykyhetki ja tulevaisuus

Yritys nojaa vahvoihin nykypalveluhinsa ja lisäksi laajennetaan rakennus- ja kiinteistöalan palveluita erityisesti kiertotalouden ja hiilineutraliuden saralla.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS).

Reetta-Maria Tolonen-Salo

Hallituksen puheenjohtaja