Kiinteistöjen arvonmääritys

Arvioimme kohteet maa-alueista teollisuus- ja liikekiinteistöihin sekä vapaa-ajanasunnoista kerrostaloihin.

Puolueeton näkemys kiinteistön arvosta

Mitä arvioidaan?

Arvioimme asumiseen ja yrittämiseen liittyviä kiinteistöjä laidasta laitaan. Arvioinnin kohteet ovat yksilöllisiä ja samoin tarvittavan arvion laajuus. Siksi tarpeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti kohtaamaan asiakkaan tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Mihin kiinteistöarvioita käytetään?

Eri tasoisia kiinteistöarviota tehdään rahoittajia ja eri viranomaisia varten sekä yritysjärjestelyitä, sukupolvenvaihdoksia ja omaisuus- tai omistusjärjestelyjä tehtäessä.

AKA-arvioijaa tarvitaan esimerkiksi vaativien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä erilaisissa riitatilanteissa. Lisäksi on tilanteita, joissa arvion laajuuden ei tarvitse välttämättä olla yhtä laaja kuin AKA-arviossa. Näihin tilanteisiin meillä on tarjota erilaisia kevyempiä arviomalleja, joista löytyy jokaiseen tilanteeseen sopiva arviotuote.

Auktorisointi

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on luotettava ja puolueeton arvioinnin ammattilainen, jonka pätevyys on osoitettu suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKA-arviomme ovat kansainvälisen arviointistandardin (IVS) mukaisia ja ne laaditaan Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä hyvää kiinteistöarviointitapaa noudattaen.

Tuotteet

AKA-arviokirja:
Auktorisoitu, laajasti kohdetta ja arvioinnin perusteita avaava arvio. AKA-arvio.

AKA-arviolausunto:
Auktorisoidun arvioijan laatima, lyhyesti kohdetta ja arvioinnin perusteita avaava arviolausunto. Suppeampi kuin AKA-arviokirja.

Arviolausunto:
Auktorisoidun arvioijan laatima lausunto, joka on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä ja hyvää kiinteistöarviointitapaa.

Hinnoittelu

Hinnoittelu on tapauskohtaista, koska kaikki arvioitavat kohteetkin ovat yksilöllisiä. Arviointityön hinnan määritys tehdään ammattitaidolla kunkin kohteen ominaisuudet huomioiden. Annamme aina arvioinnista hintanäkemyksen etukäteen ja teemme arvioinnista sopimuksen.

Toiminta-alue

Kanta-Häme
Pohjois-Uusimaa
Kiinteistökokonaisuuksissa tarvittaessa koko maa

Näin kiinteistöarviointi etenee

Toimeksianto

Sovimme kiinteistöarvion sisällöstä kanssasi, jonka jälkeen teemme kirjallisen toimeksiantosopimuksen.

Tietojen hakeminen

Selvitämme kohteen tietoja eri lähteistä kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Katselmus

Käymme tutustumassa arvioitavaan kohteeseen paikan päällä.

Arviointi

Saatujen ja hankittujen tietojen perusteella teemme arvion kohteen markkina-arvosta eri arviointimenetelmiä käyttäen.

Arvioasiakirjan laatiminen

Laadimme kirjallisen arvioasiakirjan sopimuksen mukaisesti.

Arvion toimitus

Toimitamme kirjallisen asiakirjan mahdollisine liitteineen sovitulla tavalla.

Kiinteistöarviointi on yhteys toimeksiantajan tai tilaajan kanssa ja sopimuksen teko