Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityshankkeissa työskentelemme asiakkaan menestymisen puolesta omaisuuden arvon säilymiseksi ja parantamiseksi.

Yhteistyössä menestykseen

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme käytännönläheistä osaamista kiinteistöjen ja maa-alueiden kehittämisessä tuottavuuden kasvattamiseksi:
 • liiketaloudellisuus
 • käyttötarkoitus
 • kaavoitus
 • kiinteistöjärjestelyt
 • kiinteistöstrategia
Kiinteistön kehittämis- ja jalostussuunnitelma mahdollistaa
 • kustannussäästöt
 • tuoton maksimoinnin
 • riskien minimoinnin
 • kohteen brändin rakentamisen
Haluatko?
 • Nostaa kiinteistöomaisuutesi arvoa
 • Löytää kehittyviä kiinteistösijoituskohteita
 • Luopua tarpeettomista kiinteistöistä

Alapuolella on esitelty kiinteistökehityshankkeen vaiheita. Kuljemme mielellämme rinnallasi koko matkan. Voimme myös auttaa alkuun ja tuupata matkaan tai hypätä mukaan joltakin väliasemalta. Mikä vain tilanteeseesi parhaiten sopii.

Kiinteistökehityksen eri vaiheita

Neuvottelu ja sopimuksen teko

Tapaaminen, jossa pintapuolisesti tutustutaan kohteeseen ja asiakkaan ajatuksiin. Luodaan raami ja yhteinen ajatus kohteen kehityssuunnasta.

Kiinteistön tilanteen ja hankkeen analysointi

Selvitämme kohteen nykytilan asiakirjojen, haastattelujen ja katselmusten avulla. Määritellään alkutilanne ja kehityshankkeen alustavat tavoitteet.

Suunnittelutyö, analysointi ja alustavat neuvottelut

Tutkitaan ja määritellään mahdolliset erilaiset kehityssuunnat. Käydään alustavia neuvotteluita ja laaditaan alustavat suunnitelmat eri vaihtoehdoista, jonka jälkeen vaihtoehdot esitellään asiakkaalle.

Kehittämissuunnitelma

Valitaan yksi tai useampia vaihtoehtoja, joista tehdään tarkemmat suunnitelmat toimenpiteistä ja aikatauluista. Valmiissa tuotteessa esitellään suositellut toimenpiteet aikatauluineen ja karkeine kustannusarvioineen.

Myynti- ja markkina-analyysi

Analysoidaan kohteen asema toimintaympäristössä myynti- ja markkinalähtöisesti.

Hankkeen tavoiteasetanta

Asetetaan hankkeelle lopulliset aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi ehdotus tavoitteiden toteutumisen seurantamallista.

Teemme työtä asiakkaiden menestymisen puolesta omaisuuden arvon säilymiseksi ja parantamiseksi.